top of page

TIETOTURVA

Tietosuojakäytäntö
Päivitetty 17.11.2022

1. Arkkeon yhteystiedot

Nimi: Arkkeo Oy 
Y-tunnus: 2367934–3 
Postiosoite: Kutomotie 16, 00380 Helsinki 
Sähköpostiosoite: info@propspoints.com 
 
Arkkeo on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voit ottaa yhteyttä yllä olevien yhteystietojen kautta.

2. Määritelmät


”Arkkeo” tarkoittaa yritystä Arkkeo Oy, Kutomotie 16, 00380 Helsinki, Suomi.
”Etupalvelu” tarkoittaa Props -mobiilisovellusta ja -verkkopalvelua.


3. Henkilörekisterin nimi
 

Props-asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste.
 
Henkilötietoja käsitellään Etupalvelun hallinnointia, ylläpitoa ja parantamista
varten sekä asiakasviestintää varten, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Henkilötietoja käsitellään myös asiakkaiden Etupalvelussa suorittamien toimien analysointiin ja asiakkaan profilointiin ostotapahtuma- ja sijaintitietojen perusteella. Arkkeon toteuttamalla profiloinnilla ei ole asiakkaaseen kohdistuvia oikeusvaikutuksia tai muita vastaavalla tavalla merkittäviä vaikutuksia. 
 
Henkilötietojen toimittaminen on edellytys sille, että Arkkeo voi tarjota
asiakkaalle Etupalvelun. Henkilötietojen käsittely perustuu Arkkeon ja
asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseen sekä Arkkeon oikeutettuun
etuun ylläpitää ja kehittää Etupalvelua ja asiakassuhteitaan. Arkkeo voi käsitellä henkilötietoja myös Etupalvelun markkinoinnin toteuttamiseksi ja parantamiseksi.
 

5. Rekisterin sisältö ja tietolähteet
 
Asiakkaista kerätään esimerkiksi seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, puhelinnumero, asuinmaa, kaupunki, kuva, käyttäjätunnus, salasana, Etupalvelun identifikaatiotunnus, sijaintitiedot (jos annat oikeuden GPS-tietojesi käsittelyyn), maksukortin tiedot, pankkitilinumero, ostotapahtumatiedot (mukaan lukien ostopaikka ja -ajankohta, ostetut tavarat ja palvelut ja oston summa) ja käytetyn laitteen, käyttöjärjestelmän ja ohjelmistoversion tiedot, asiakkaan Etupalvelussa suorittamat toimenpiteet
(muun muassa sovelluksen käyttöaika, käyttötiheys, IP-osoite) ja asiakkaan
ostotapahtumiin perustuvia profilointitietoja sekä markkinointiluvat ja -kiellot. 
 
Henkilötiedot hankitaan suoraan asiakkaalta asiakkaan rekisteröityessä Etupalvelun käyttäjäksi.

6. Evästeet ja tietojen käyttö mainonnassa.

 

Arkkeo ja Arkkeon kumppanit käyttävät sovelluksessa ja nettisivuilla eri teknologioita, kuten evästeitä, joiden avulla voimme tarjota yksilöityä sisältöä, kohdentaa mainoksia ja kerätä kävijätietoja.

Arkkeo käyttää mainostamiseen eri kanavia, kuten Facebookia, Googlea ja Instagramia. Arkkeo jakaa edellä mainittujen toimijoiden kanssa rajallista tietoa sovelluksen käytöstä, jotta voimme optimoida ja seurata mainoskampanjoidemme tehokkuutta. Asiakkaat voivat tutustua toimijoiden tietosuojakäytäntöihin ja halutessaan estää tai rajoittaa omien tietojen käyttöä toimijoiden omilla sivuilla:

Lisätietoja Facebook ja Instagram-mainoksista:

https://www.facebook.com/about/ads

 

Facebookin ja Instagramin mainosasetukset:

https://www.facebook.com/ads/preferences/

 

Lisätietoja Google-mainoksista:

https://policies.google.com/technologies/ads

 

Googlen mainosasetukset:

https://adssettings.google.com/authenticated

7. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

Arkkeo ulkoistaa tiettyjä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimia luotettaville palveluntarjoajilleen, jotka käsittelevät henkilötietoja Arkkeon puolesta Arkkeon ohjeiden mukaisesti. Arkkeo siirtää henkilötietoja myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella toimiville palveluntarjoajille esimerkiksi osana tietojen tallennuksen ulkoistusta. Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat eivät välttämättä takaa henkilötiedoille vastaavaa suojaa kuin Euroopan unioni. Tällaisissa tilanteissa Arkkeo varmistaa henkilötietojen suojan riittävän tason soveltamalla henkilötietojen siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita tai Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield –järjestelmää. Lisätietoja henkilötietojen siirtoon käytettävistä suojatoimista on saatavissa komission verkkosivuilla.

 

Arkkeo voi lisäksi luovuttaa yhteistyökumppaneilleen ja yritysasiakkailleen anonymisoituja tietoja. Pysyvällä tavalla anonymisoituja tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön.

8. Henkilötietojen säilytysaika

 

Arkkeo säilyttää henkilötietoja pääasiassa asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen Arkkeo säilyttää asiakkaan henkilötietoja siltä osin, kuin henkilötietoja tarvitaan tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, Arkkeon tai asiakkaan oikeusturvan takaamiseksi tai Arkkeon lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

 

Arkkeo poistaa tai anonymisoi tarpeettomat henkilötiedot.

 

9. Tietosuojaperiaatteet

 

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia ja teknisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Pääsyä tietoihin säännellään käyttöoikeuksilla. 

 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin asiakas on Etualvelun käyttäjä. Asiakkaan tulee olla vähintään 13-vuotias käyttääkseen Etupalvelua tai vähintään sen ikäinen, jonka asiakkaan vakituisen asuinmaan lainsäädäntö edellyttää käyttääkseen Etupalvelua ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Jos asiakkaan vakituisen asuinmaan lainsäädäntö edellyttää vanhemman tai huoltajan suostumuksen Etupalvelun käytölle asiakkaan on tämä saatava.

 

10. Asiakkaan oikeudet

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Arkkeon asiakasrekisteriin tallennetut henkilötietonsa, ja saada jäljennös henkilötiedoistaan.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

 

Oikeus vastustaa

 

Asiakkaalla on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin, kuin käsittely perustuu Arkkeon tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun. Asiakkaan tulee käsittelyn vastustamisen yhteydessä ilmoittaa Arkkeolle perusteet käsittelyn vastustamiselle.

 

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

 

Asiakas voi koska tahansa kieltää Arkkeota käyttämästä asiakkaan henkilötietoja suoramarkkinointiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin. Kieltämisen jälkeen Etupalvelu toimii muilta osin.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus saada henkilötietonsa Arkkeolta yleisesti käytetyssä, koneella luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee ainoastaan sellaisia asiakkaan Arkkeolle toimittamia henkilötietoja, joita Arkkeo käsittelee asiakkaan suostumuksen perusteella tai Arkkeon ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi.

 

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

 

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi silloin, kun asiakas on kiistänyt henkilötietojen paikkansapitävyyden, ja asiakkaan pyynnön käsittely ja henkilötietojen virheellisyyden tarkastaminen on kesken.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

 

Asiakkaalla on oikeus peruttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus koska tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Oikeus tehdä valitus

 

Asiakkaalla on myös oikeus jättää valvontaviranomaiselle tarpeen vaatiessa valitus henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

 

Oikeuksien käyttäminen

 

Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen

info@propspoints.com tai seuraavaan postiosoitteeseen:

 

Arkkeo Oy

Kutomotie 16

00380 Helsinki

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön 

 

Arkkeo Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Jos muutamme tietosuojaselostetta, julkaisemme päivitetyn selosteen täällä uuden version päiväyksen kanssa. Jos muutos ovat merkittävä, voimme ilmoittaa siitä sinulle myös muulla tavalla, kuten esimerkiksi sähköpostitse. Suosittelemme, että käyt katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadaksesi tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

bottom of page