top of page

KILPAILUT JA ARVONNAT

Päivitetty 26.10.2023

Kilpailun järjestäjä
Arkkeo Oy, Kutomotie 16, 00380 Helsinki, Suomi.


Kilpailuun osallistuminen ja aika
Kilpailuun voivat ilmoitettuna kilpailuaikana osallistua kaikki Suomessa asuvat, luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta Arkkeo Oy:n henkilökuntaa ja heidän perheenjäseniään. Osallistuminen tapahtuu Props-sovelluksen kautta. Annetut tiedot jäävät vain Arkkeo Oy:n käyttöön eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. 

Osallistumisaika on 30.10.2023 – 26.11.2023. Osallistumisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei enää hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. Voittajat julkistetaan kisaviikon päätteeksi seuraavalla viikolla. 


Palkinnot ja voittajan nimen julkaisu
Props-pistepalkinnot hyvitetään voittaneiden Props-tilille ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti hänen sähköpostiinsa. Jos kyseessä on tuotepalkinto, voittaja noutaa sen tarvittaessa itse postista jos kotiin toimitus ei ole mahdollista. Arkkeo Oy julkaisee voittajan nimen kotisivuilla jokaisen kilpailun jälkeen. Osallistumalla kilpailuun osanottaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä palkinnon arvottua. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi.


Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon. Kilpailun järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä tapahtuneista teknisistä muutoksista tai käyttökatkoksista. Järjestäjä ei vastaa postissa kadonneista tai vahingoittuneista lähetyksistä tai järjestäjästä riippumattomista toimitusesteistä. Arkkeo Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä. Kilpailu ei ole Metan (Facebook ja Instagram), TikTokin, Twitterin tai minkään muun sosiaalisen yhteisön suosittelema tai hallinnoima.

 

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun sivulla.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä palvelun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Osallistuminen ei edellytä maksua tai ostamista. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

bottom of page